Další informace

Starosta                               Ing. Vlastislav Suchý           377912260,  725041197               info@merklin.cz  

Místostarosta                    Josef Baumruk                     377912261,  776596968  

 

Rada města Tel. kontakt   
Ing. Václav Polívka 377912561, 602406644
Mgr. Hana Šedivcová 377912295
Jiří Valenz 377912549, 775613616

 

členové zastupitelstva Tel. kontakt   
Jan Bláha 377912026, 377983170
MUDr. Libor Bláha 377912220, 737419655
Mgr. Jitka Karhanová 377912445, 606825523
Werner Kříž 377912258, 603472464
Josef Liška 377912147, 606642736
Jan Maur 377912345, 724533212
Roman Mečl 602102764
Ing. Jana Nováková 377912418, 608220859
Jana Šalomová 377912180, 603776666
Antonín Tomíšek 377912555, 776196421

 

Kontrolní výbor Mgr. Hana Šedivcová předsedkyně
  Jan Bláha člen
  Antonín Tomíšek člen
Finanční výbor Jiří Valenz předseda
  MUDr. Libor Bláha člen
  Ing Jana Nováková člen
Komise životního prostředí Jan Maur předseda
  Mgr. Jitka Karhanová člen
  Jana Šalomová člen
Stavební komise Josef Liška předseda
  Werner Kříž člen
  Roman Mečl člen

 

Obecní úřad Merklín            účetní, matrika:     377 912 103                     
Zámek 1
                                                                                 Fax:     377 912 132              
334 52 Merklín
                                                                           

úřední hodiny: pondělí a středa  8:00 - 18:00
            

e-mail: info@merklin.cz,      obecniurad.merklin@tiscali.cz

www:    www.merklin.cz         www.obecni-urad.net/merklin        IČO: 00256901