Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

zde ke stažení

Plán rozvoje obce Merklín na léta 2011-2015, s výhledem do roku 2020 je strategickým

programovým dokumentem, který formuluje základní směry jejího rozvoje a fungování

v návaznosti na rozvoj celého regionu.

Plán rozvoje obce by měl také zlepšit komunikaci mezi samosprávou, veřejností a podnikateli.

Je důležitým nástrojem řízení obce, k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při plánování investičních akcí a při sestavování rozpočtu obce. Umožní obci naplňovat vizi obce a postupně realizovat její dlouhodobé cíle, přispěje k lepší koordinaci aktivit a zájmů různých subjektů působících v obci.

Plán rozvoje obce vychází z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých

stránek obce a jejích rozvojových příležitostí, jakož i identifikace existujících rizik.

Měl by být živým dokumentem, který bude průběžně konfrontován s reálnými možnostmi obce a se zřetelem na ně dále aktualizován. Rovněž tak územní plán a jeho změny budou vycházet ze strategického plánu – Plánu rozvoje obce Merklín na léta 2011-2015, s výhledem do roku 2020 – jako nadřazeného dokumentu.