Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

                               POKYNY  PRO  VYUŽITÍ  SBĚRNÉHO  DVORA  MERKLÍN - v době epidemie                           

Základní pravidla pro pohyb osob ve sběrných dvorech /SD/ a používání OOP v době epidemie :

  1. Důvodem opatření je zajištění základního nakládání s odpady v obcích pro občany při dodržení vládou stanovených hygienických a kapacitních podmínek se souhlasem/žádostí obce/města.
  2. Provoz bude probíhat tzv. bezkontaktním způsobem, na pokyn obsluhy bude do SD vpuštěno vždy jen 1 vozidlo/max. 2 osoby, proběhne identifikace klienta, klient osobně vyloží odpad do určeného kontejneru, obsluha SD bude v buňce pro obsluhu/pokud by musela opustit buňku, musí dodržet bezpečnou vzdálenost 2 m.
  3. Obsluha je povinna používat OOP  = ochranné rukavice, roušky / respirátory, ochranné brýle / štíty
  4. Klient bez roušky/respirátoru, apod. nebude do SD vpuštěn.
  5. Obsluha SD bude preventivně používat dezinfekci v prostoru pro obsluhu.
 
  1. Při nedodržení podmínek ze strany klientů je obsluha povinna neprodleně kontaktovat nadřízené a jejich prostřednictvím objednatele = obec/město.
V Plzni, dne 24.3.2020
Za provozovatele SD:
Mgr. Pavel Thurnwald
ředitel/oblastní manažer
Západočeské komunální služby a.s.

 

 

 

POKYNY  PRO  VYUŽITÍ  SBĚRNÉHO  DVORA  MERKLÍN - běžný provoz

Každý návštěvník sběrného dvora prokáže obsluze sběrného dvora :

  - že má v obci Merklín případně v obci (Bolkov, Buková, Lišina, Otěšice, Zemětice), která má  uzavřenu s obcí Merklín smlouvu o využívání Sběrného dvora

- trvalé bydliště v této obci (dokladem totožnosti)

- že má v obci uhrazen poplatek za systém nakládání s odpady na území obce  za příslušný

  rok (dokladem o zaplacení – může být ofocen i v mobilním telefonu)

- že vlastní nemovitost určenou k rekreačním účelům (chataři, chalupáři) na území  obce,

  prokáže dokladem o zaplacení, že má v obci uhrazen poplatek za systém nakládání   

  s odpady na území obce za příslušný rok

 - do sběrného dvora bude ukládat odpad v omezené míře, to znamená jednorázově (jednou  měsíčně) do objemového množství maximálně 1 m3 nebo do množství max. 400 kg

- každý bude respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora odpadů Merklín a stejně tak

  provozní dobu sběrného dvora odpadů Merklín.

V případě, že nesplní jednu z podmínek pro využití sběrného dvora odpadů v obci Merklín, obsluha jeho odpady ve sběrném dvoře nepřijme k uložení.

PROVOZNÍ DOBA A KONTAKTY - V  ODKAZU  NÍŽE

http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/zapadoceske-komunalni-sluzby-a-s/provozovny-k-dispozici/274-sberny-dvur-merklin.shtml