Obec Merklín
Merklín u Přeštic

leta49-70.html

V květnu 1949 proběhly volby členů nového NV. Bylo zvoleno 18 občanů a 6 náhradníků. Předsedou NV byl zvolen Beran Josef, cestář a místopředsedou Kůžel Karel, lakýrník. V tomto roce byl Merklín začleněn do nově zřízeného okresu Stodského. V červnu 1949 bylo ministerstvem vnitra schváleno používání městského znaku v současné podobě. V bývalém zámku, nyní budově OÚ, byla zřízena obřadní síň a v lednu 1950 zde byl uzavřen první sňatek.

V červnu 1950 byl na veřejné schůzi zvolen nový MNV. Bylo zvoleno 24 občanů. Předsedkyní byla zvolena žena, Josefa Postolková, porodní asistentka. Tehdejší NV měl 7 komisí. 31.10.1950 byla nadřízeným orgánem odvolána z funkce předsedkyně MNV Josefa Postolková. Její funkci zastával místopředseda Karel Hes až do reorganizace MNV v květnu 1951, kdy bylo odvoláno 5 členů stávajícího NV a zvolen předsedou František Zahálka, horník.

V červnu 1953 odstupuje z funkce předsedy František Zahálka ze zdravotních důvodů a předsedou byl zvolen Karel Kůžel.

Z událostí těchto let připomínáme:

 • 1950 - vodovodní přípojka do Národní školy,
 • 1951 - zastaven provoz pivovaru,
 • zrušena pila Jana Pavlíka a jeho mlýn převzat Hospodářským družstvem
 • zřízena školní kuchyně,
 • otevřeno kino na zámku
 • započata úprava hlavní státní silnice

  Dnes se zdá neuvěřitelné, že středem pozornosti hospodářského i politického dění v obci byla kolektivizace našeho zemědělství. V srpnu 1950 byl ustaven přípravný výbor pro založení Jednotného zemědělského družstva (JZD). V listopadu 1952 se členská schůze rozhodla pro hospodaření třetího typu JZD. 31.12.1952 bylo provedeno společné ustájení ve velkostatku a v Biadlech. Předsedou družstva se stal Karel Hes st., účetním Václav Duda.

  V lednu 1950 byl založen Sdružený komunální podnik, který byl projevem snahy o združstevnění drobných firem. Šlo především o služby. Do konce roku se jich do něho začlenilo devatenáct. Prvním vedoucím byl Karel Kůžel. V dalším vývoji byl tento městský komunální podnik zařazen do nově vytvořeného okresního podniku. V r. 1957 se opět osamostatnil.

  Změny nastaly i v organizační struktuře obchodů. Některé byly zrušeny, jiné byly začleněny pod příslušné družstevní či národní podniky a jiné státní vznikly.

  Největší společenskou akcí těchto let byl Mezinárodní družstevní den stodského okresu, který se konal v areálu merklínského zámeckého parku 24.8.1952. Zúčastnilo se jej 4675 občanů.

  Dne 16.5.1954 proběhly volby do NV všech kategorií. V Merklíně se zúčastnilo voleb 811 občanů z 823 zapsaných voličů. 706 hlasů bylo pro kandidátku, 105 proti. Bylo zvoleno 11 členné zastupitelstvo. Předsedou byl zvolen Karel Kůžel, lakýrník a tajemníkem Josef Matějovič, zaměstnanec mas. průmyslu. Byla zvolena 5 členná rada a ustaveno 5 komisí. Do ONV zvolen Jan Lucák, člen JZD a do KNV Josef Mečl, zaměstnanec výkup. skladu.

  10.12.1954 byl MNV v Merklíně vyhodnocen jako nejlepší NV v okrese Stod.

  Ve volebním období provedeno:
 • úprava Merklínky u lávky (regulace) a její oprava,
 • oprava věže katolického kostela a věže evangelického kostela,
 • kolaudace nového hřbitova.
  Z ostatních akcí:
 • letní mírová slavnost v areálu zám. parku spojená s módní přehlídkou a veselicí,
 • mezinárodní družstevní den s orchestrem Karla Valdaufa s účastí 2100 občanů,
 • účast na I. spartakiádě (35 cvičenců),
 • 1.2.1956 otevření zvláštní školy pro okres Stod "Na Radosti".
  Zajímavosti:
 • silná sněhová bouře v lednu 1955 se značnými škodami,
 • 5. a 6. května 1957 napadl sníh,
 • rozpočet obce na r. 1956 činil 527.100,- Kč

  Dne 19.5.1957 proběhly volby do NV všech kategorií. Hlasovalo celkem 780 voličů z 787 zapsaných. Platných hlasů odevzdáno 780, z toho 766 pro kandidáty NF. Bylo zvoleno 17 členné zastupitelstvo. Předsedou byl zvolen opět Karel Kůžel, Merklín čp. 8 a tajemníkem Jan Brunát, Merklín 76. 1.2.1958 byl za odstoupeného tajemníka Jana Brunáta zvolen Miloslav Steiner, Merklín 7. 

   

  Ve volebním období provedeno:
 • vybudováno kluziště a hřiště na lední hokej,
 • zahájena postupná úprava místních komunikací,
 • postaven nový betonový most v ulici "Na Písku",
 • úprava náměstí a přemístění pomníku padlých.
  Zajímavosti:
 • 19.3.1960 sloučena JZD Merklín, Buková, Kloušov - Lhota v jeden celek pod názvem JZD Jitřenka se sídlem v Merklíně,
 • rozpočet obce na r. 1959 činil 354.300,- Kč.

  Dne 12.6.1960 proběhly volby do místních a okresních národních výborů a do národního shromáždění. Volby se konaly již v rámci sloučení obcí Merklín, Buková, Kloušov a Lhota v jeden celek s jedním národním výborem se sídlem v Merklíně. Voleb se zúčastnilo 796 z 805 voličů zapsaných. Do MNV byli voleni občané ze všech obcí na jednotné kandidátce. Zvoleno bylo 28 poslanců (6 z Bukové, 3 z Kloušova, 2 ze Lhoty a 17 z Merklína). Předsedou byl zvolen Jan Nový, Merklín 208 a tajemníkem Miloslav Steiner, Merklín 188. Byla ustavena rada a 8 komisí.

  Ve volebním období provedeno:
 • v části Buková krytá nádrž na návsi,
 • generální oprava veřejného osvětlení v části obce Buková a Kloušov,
 • zavedeno zářivkové osvětlení,
 • zahájení stavby hasičské zbrojnice.

  Dne 14.6.1964 proběhly volby do NV všech kategorií. Jednotná kandidátka sloučených obcí s počtem 28 kandidátů (17 Merklín, 5 Kloušov, 6 Buková) byla zvolena a předsedou byl opět zvolen Jan Nový, tajemníkem Karel Kůžel, Merklín 8. 

  Ve volebním období provedeno:
 • zahájení výstavby vodovodu a vodovodního řadu v obci

  Na základě politických změn na jaře r. 1968 a následné demokratizaci rozhodla vláda o odložení voleb do NV. Obsazení naší republiky vojsky Varšavské smlouvy 20.8.1968 narušilo citelně život v naší obci. Komunikace byly poškozeny průjezdem vojenské techniky, bylo narušeno zásobování a doprava. Obrodný proces probíhající u nás po lednovém zasedání ÚV KSČ se v naší obci vcelku neprojevil, kromě aktivizace nekomunistických stran (zakládající schůze strany socialistické). MNV zorganizoval v obci podpisovou akci na podporu vlády v čele s prezidentem Svobodou a ved. tajemníkem ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem. Listinu podepsalo 1200 občanů. Čas ale běžel neúprosně dál k období tzv. normalizace. Na základě těchto událostí byly opět odsunuty volby do NV. Poslanci MNV "přesluhovali" čtyřleté funkční období a jejich aktivita byla minimální. Rada projednala s každým poslancem jeho další pokračování ve funkci a pokud poslanec nechtěl dál pracovat, zprostila jej funkce. Počet poslanců tak poklesl na 18, počet komisí snížen na 4. Dle usnesení ONV nebyly povoleny doplňovací volby. Po bouřlivém roce 1968 se společenský život v obci uklidnil. Volby do NV byly odloženy na rok 1971. 

  V prodlouženém volebním období provedeno:
 • dokončení výstavby vodovodního řadu,
 • dokončení GO rozvodu sítě NN,
 • kanalizace v ulici "Na Výhledech",
 • oprava čp. 145 a hřbitova
 • oprava sokolovny včetně ústředního topení,
 • parket a pláž v Bukové u "Kačerny".
  Z ostatních akcí:
 • oslavy 20. výročí osvobození,
 • Mezinárodní družstevní dny,
 • oslava 100. výročí založení "Sokola" v Merklíně a 50. výročí "Dělnické tělocvičné jednoty". 

SokolSokolovna v Merklíně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

klikni pro zvětšení obrázku