Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecní úřad v Merklíně

 

Adresa

Obecní úřad Merklín

Zámek 1

33452 Merklín

 

IČ : 00256901  DIČ  : CZ00256901

č. účtu  :  3325361/0100

Kontakty

tel. 377912260 - matrika, účetní +           

starostka Ing. Jana Nováková (723636174)

email : info@merklin.cz

 

tel. 377912790

místostarosta  Jiří Valenz

(602265745)

email : valenz@merklin.cz

 

e-mail : info@merklin.cz

ID datové schránky : 8e8brch

Úřední hodiny

Pondělí    07.00 - 18.00

Úterý        07.00 - 15.00

Středa      07.00 - 18.00

Čtvrtek    07.00 - 15.00

Pátek        07.00 - 13.00

 

Ostatní informace

Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Přeštice 

Obec je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Přeštice 

Geo informace

mapa

Nadmořská výška: 387 m
Souřadnice WGS 84: N 49°33.624 '
  E 013°11.986 '
 

 

Ostatní informace

ZUJ:                               558044

ID obce:                         9319

Statut:                           Obec

Počet částí:                  3

Počet obyvatel:         1156

Kat. výměra:                1701 ha

Pošta:                             Ano

Škola:                             Ano

Zdrav. zařízení:           Ano

Policie:                            Ne

Kanalizace (ČOV):       Ano

Vodovod:                       Ano

Plynofikace:                 Ano

 

Okénka z obce Merklín

 

29.4. 2013

 

3.9. 2013

 

 

 

 

 

Novinky

Znečištění a silný zápach Merklínky

Dne 11.7.2016 v 16,45 bylo vodoprávnímu úřadu ohlášeno znečištění a silný zápach Merklínky  pod přepadem z Merklínského rybníka.

Vodoprávní úřad pro prošetření možnosti úniku odpadních vod či ucpání dešťového rozdělovače pověřil provozovatele kanalizace (ČEVAK) k prověření stavu kanalizace obce Merklín.

Pracovníky Čevaku (p. Šefl) bylo sděleno, že kanalizace je v pořádku bez úniků splašků, dešťové oddělovače funkční a při nedeštivém počasí přede dnem 11.7.2016 nejsou dešťové oddělovače využité.

Dle kanalizačního řádu obce jsou nejblíže od přepadu rybníka dešťové kanalizace obce od Zámku a dále jednotlivé odvodnění staveb. Tyto dešťové kanalizace mají odvádět povrchové vody a neměly by být znečištěny splašky.

V noci na 12.7.2016 došlo k navýšení průtoku povrchových vod vlivem výraznějších srážkových příhod.

Dne 12.7.2016 cca. kolem 10 hod. vykonal vodoprávní úřad nezávislou prohlídku místa – hráz Merklínského rybníka, spodní výpust, přeliv pravý i levý (levý přepad po toku byl suchý bez průtoku vod) přítok Roupovský potok, Merklínka a pravostranný drobný bezejmenný tok. Dále učinil dotaz u oznamovatele stavu (kdy jím bylo konstatováno, že teď po dešti se zápach snížil, ale o víkendu kdy bylo velmi teplé počasí, byl větší).

 Vodoprávní úřad na místě zjistil:

  • Na přítocích do průtočného Merklínského rybníka nebylo zjištěno znečištění vizuální kontrolou, ani na místě nebyl zaznamenán žádný zápach.
  • Levý přepad Merklínského rybníka (po toku) byl suchý bez průtoku vod na místě nebyl zaznamenán žádný zápach, zápach mizel od pravého přelivu po hrázi směrem k levému.
  • Merklínský rybník má plochu cca. 35 ha, vlivem dlouhodobého vypuštění téměř kompletně zarostl vegetací. 
  • Po povodňové epizodě před třemi týdny (kdy byla zátopa naplněna pouze z malé části) se zaplnila celá zátopa vodou, vegetace je kompletně či částečné pod vodou, povodňová epizoda mohla do Merklínského rybníka přinést značné množství sedimentů a dalších látek, které se mohli na kvalitě vody podepsat.
  • Na místě pravého přelivu byl zaznamenán silný zápach, který se šířil dále, voda byla napěněna. Na hladině Merklínského rybníka nebylo vizuální prohlídkou patrné znečištění.

Dne 13.7.2016 v ranních hodinách na místě i v okolí cca. 200 m zaznamenán silný zápach.

Dne 13.7.2016 bylo zjištěno že v území hospodařící ZD Merklín v sousedství vodních toků - Roupovský potok, Merklínka a pravostranný drobný bezejmenný tok neprovádělo zálivky močkou či hnojení, kolem toků jsou louky kde se technika cca. 1 měsíc nepohybovala, vlivem několikadenního bez-deštivého počasí před 11.7.2016 nemohlo dojít ke splachům z od vodních toků dále situovaného území.

Názor vodoprávního úřadu jest ten, že:

1.vlivem zatopení vodní plochy před třemi týdny došlo k rozkladu rostlin a odbourání kyslíku v rybníku, na toto mohl mít vliv i zanesený materiál z povodňové epizody před třemi týdny.

2.Na místě pravého přelivu (kde byl zaznamenán silný zápach a napěnění vody) dochází vlivem prodění k silnému prokysličení vody a v následné tůni a toku dále po proudu k dalšímu silnému rozkladu vlivem prokysličení vody a k uvolňování plynů, metanu, sirovodíku a dalších zápachem detekovaných látek.

3.Vlivem rozkladu může být odbouráván i kyslík níže po proudu ve významném vodním toku Merklínka, kde by tímto mohlo docházet k odumírání vodních živočichů.

Vodoprávní úřad doporučuje, aby správce vodního toku odebral vzorky povrchové vody pod přelivem Merklínského rybníka a pozorněji sledoval ekologický stav vodního toku níže po toku.

K závěru vodoprávní úřad žádá dotčené (zejména vlastníka Merklínského rybníka), aby se ve věci vyjádřili, jaká opatření by mohla být učiněna. O opatřeních informujte i krajský úřad, který je věcně příslušný správní orgán k řešení problematiky Merklínského rybníka.

Za vodoprávní úřad Přeštice Bc. Petr Štěpanovský

 

Mateřská škola Merklín, okres Plzeň – jih přijme od 1. 9. 2016 na plný úvazek (40 hodin týdně) ASISTENTKU PEDAGOGA.

Pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2017

(s možností dalšího prodloužení),

platová třída 7.,

požadavky: vzdělání dle §20, odst. 1 zák. č. 563/2004 Sb., v plat. znění (pedagogické vzdělání nebo vzdělání

s maturitní zkouškou a kurz asistenta pedagoga

v rozsahu 120 hodin).

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy

M. Štibranou – mob.:721640085, nebo posílejte žádost

s životopisem na email. adresu msmerklin@volny.cz.

 

ZŠ  MERKLÍN  HLEDÁ  

UCHAZEČKY  O  ZAMĚSTNÁNÍ  

NA POZICI  ŠKOLNICE

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ

 

TESAŘSKÉ  SYMPOZIUM

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ

23. 6. 2016 - 31. 12. 2018

Zápis ze zasedání ZO ze dne 16.6.2016

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

20. 6. - 31. 12. 2016

OZV č. 3/2016 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

20. 6. - 31. 12. 2016

OZV č. 2/2016 - o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

20. 6. - 31. 12. 2016

OZV č.1/2016 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků ............

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

20. 6. - 30. 9. 2016

Veřejná vyhláška - částečná uzavírka komunikace v Kostelní ulici

zde ke stažení zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

16. 5. - 1. 9. 2016

INFORMACE - Jak je to s cestovními doklady pro děti ?

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

23. 3. 2016 - 31. 12. 2018

Zápis ze zasedání ZO ze dne 14.3.2016

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

16. 3. 2016 - 31. 12. 2023

Výzva nedostatečně ozačeným vlastníkům v KN

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více