Obec Merklín
Merklín u Přeštic

A co dál

Realizací investičních akcí v posledním volebním období, splněním hlavních úkolů volebního programu zaměřených na stabilizaci obyvatel, byly vytvořeny podmínky pro další smysluplný rozvoj obce.

Hlavním úkolem je zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod. Nutno realizovat zpracovaný projekt "Kanalizace a ČOV Merklín - I. etapa", na jehož základě bylo vydáno 30.1.2006 územní rozhodnutí, které již nabylo právní moci. Tím byly splněny podmínky žádosti o dotaci s předpokládaným termínem realizace v letech 2007 - 2008. 

V rámci rozvoje školství a tělovýchovy byla dne 28.4.2006 podána žádost na ministerstvo financí o přidělení dotace ze státního rozpočtu na r. 2007 v rámci programu 298210 - výstavba a tech. obnova školských zařízení v působnosti obcí - na akci "Přístavba tělocvičny ZŠ v Merklíně". Její výstavbou bychom, kromě nepopiratelného přínosu pro tělesnou výchovu dětí, významně přispěli k aktivizaci sportovní činnosti ve spádové oblasti. Předpokládané náklady těchto dvou akcí jsou 43.000.000,- Kč.

V příštích letech je nutno se soustředit na další úpravy kanalizačního řadu, bytovou výstavbu v oblasti malometrážních bytů, opravu místních komunikací a účelovou úpravu venkovních školních hřišť. S ohledem na výsledky práce současného zastupitelstva obce jsme přesvědčeni, že úspěšné pokračování při zajištění pro další rozvoj obce nezbytných akcí je reálné a je plně v rukou rozumných a aktivních občanů merklínských.

Oblast správy obce končíme přehledem představitelů obce od roku 1546 do současnosti, protože se jedná o prestižní a významný společenský a politický výkon veřejné funkce.

 • 1546 Janoušek rychtář
 • 1670 Uřídil Václav rychtář
 • 1677 Jarok Stanislav rychtář
 • 1692 Poezl Jakub, obuvník rychtář
 • 1696 Neřád Jan, hrnčíř primátor
 • 1702 Pösl Jakub Vojtěch primátor
 • 1723 Pessl Jakub primátor
 • 1732 Trčka Vavřinec primas
 • 1753 Fikrle Jakub primas
 • 1760 Šertl Vavřinec primas
 • 1767 Jelínek Antonín rychtář
 • 1772 Neřád Jan primas
 • 1773 Trčka Vavřinec rychtář
 • 1788 Vítek Jiří rychtář
 • 1794 Trčka Vavřinec rychtář
 • 1795 Vítek Jiří rychtář
 • 1821 Štok Jan rychtář
 • 1826 Grüber Tadeáš rychtář
 • 1834 Šilhavý Jan rychtář
 • 1838 Šedivec Ondřej rychtář
 • 1847 Štok Jan rychtář
 • 1848 Grüber Jáchym představený
 • 1850 Benda Baltazar, domkář purkmistr
 • 1871 Reidl Filip, hostinský purkmistr
 • 1874 Benda Baltazar, postmistr purkmistr
 • 1886 Kellner Vavřinec, rolník purmistr
 • 1887 Beran Josef, mydlář a klihař purkmistr
 • 1889 MUDr. Komorous J. obv. lékař starosta
 • 1909 Štich Jan, rolník starosta
 • 1919 Oberdörfer Bohumil, domkář starosta
 • 1923 Brabec Antonín, obuvník starosta
 • 1932 Plecitý Antonín, elektromontér starosta
 • 1935 Šindelář Václav, řed. školy starosta
 • 1938 Benda Eduard, drogista starosta
 • 1945 Mudr. Řepka Vilém, lékař předs. revoluč. národ. výb.
 • 1945 Odvody Tomáš, učitel předseda MNV
 • 1949 Beran Josef, cestmistr předseda MNV
 • 1950 Postolková Josefa, porod. asist. předsedkyně MNV
 • 1951 Zahálka František, horník předseda MNV
 • 1953 Kůžel Karel, lakýrník předseda MNV
 • 1960 Nový Jan, skladník předseda MNV
 • 1971 Hes František, kolář předseda MNV
 • 1976 Liška Karel, pekař předseda MNV
 • 1984 Vydra Adolf, řidič předseda MNV
 • 1990 Liška Josef, dělník starosta
 • 1994 Mikuláš Václav, učitel starosta
 • 1998 Švejda Václav, technik starosta
 • 2002 Ing. Suchý Vlastislav, manažer starosta

 

rybníkPohled na Merklínský rybník

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

klikni pro zvětšení obrázku