Obec Merklín
Merklín u Přeštic

Provoz sběrného dvora

PROVOZNÍ  DOBA  SBĚRNÉHO  DVORA  MERKLÍN :

 • Pondělí: 08.00 - 12.00 hod.
 • Středa: 14.00 - 18.00 hod.
 • Sobota: 08.00 - 12.00 hod.

PROVOZNÍ DOBA A KONTAKTY - V  ODKAZU  NÍŽE:

POKYNY  PRO  VYUŽITÍ  SBĚRNÉHO  DVORA  MERKLÍN - v době epidemie                           

 1. Základní pravidla pro pohyb osob ve sběrných dvorech /SD/ a používání OOP v době epidemie :
 2. Důvodem opatření je zajištění základního nakládání s odpady v obcích pro občany při dodržení vládou stanovených hygienických a kapacitních podmínek se souhlasem/žádostí obce/města.

 3. Provoz bude probíhat tzv. bezkontaktním způsobem, na pokyn obsluhy bude do SD vpuštěno vždy jen 1 vozidlo/max. 2 osoby, proběhne identifikace klienta, klient osobně vyloží odpad do určeného kontejneru, obsluha SD bude v buňce pro obsluhu/pokud by musela opustit buňku, musí dodržet bezpečnou vzdálenost 2 m.

 4. Obsluha je povinna používat OOP  = ochranné rukavice, roušky / respirátory, ochranné brýle / štíty

 5. Klient bez roušky/respirátoru, apod. nebude do SD vpuštěn.

 6. Obsluha SD bude preventivně používat dezinfekci v prostoru pro obsluhu.

 7. Při nedodržení podmínek ze strany klientů je obsluha povinna neprodleně kontaktovat nadřízené a jejich prostřednictvím objednatele = obec/město.

V Plzni, dne 24.3.2020

Za provozovatele SD:

Mgr. Pavel Thurnwald

ředitel/oblastní manažer

Západočeské komunální služby a.s.

 

POKYNY  PRO  VYUŽITÍ  SBĚRNÉHO  DVORA  MERKLÍN - běžný provoz

Každý návštěvník sběrného dvora prokáže obsluze sběrného dvora :

 • že má v obci Merklín případně v obci (Bolkov, Buková, Lišina, Otěšice, Zemětice), která má  uzavřenu s obcí Merklín smlouvu o využívání Sběrného dvora
 • trvalé bydliště v této obci (dokladem totožnosti)
 • že má v obci uhrazen poplatek za systém nakládání s odpady na území obce  za příslušný rok (dokladem o zaplacení – může být ofocen i v mobilním telefonu)
 • že vlastní nemovitost určenou k rekreačním účelům (chataři, chalupáři) na území  obce
 • prokáže dokladem o zaplacení, že má v obci uhrazen poplatek za systém nakládání  s odpady na území obce za příslušný rok
 • do sběrného dvora bude ukládat odpad v omezené míře, to znamená jednorázově (jednou  měsíčně) do objemového množství maximálně 1 m3 nebo do množství max. 400 kg
 • každý bude respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora odpadů Merklín a stejně tak provozní dobu sběrného dvora odpadů Merklín.

V případě, že nesplní jednu z podmínek pro využití sběrného dvora odpadů v obci Merklín, obsluha jeho odpady ve sběrném dvoře nepřijme k uložení.

PROVOZNÍ DOBA A KONTAKTY - V  ODKAZU  NÍŽE

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

klikni pro zvětšení obrázku