Obec Merklín
Merklín u Přeštic

Spolky a jejich činnosti

Jednou z nejváženějších zájmových organizací byl Sbor dobrovolných hasičů. Založen byl v r.1884 a v následujícím roce byl přijat do Hasičské župy Klatovské, od r. 1889 župy Přešticko - nepomucké. Oceňována byla především jeho záchranná úloha v kritických chvílích požárů, velké vody nebo jiných přírodních kalamit. Sbor prošel různými organizačními změnami, ale dva faktory byly v jeho činnosti vždy rozhodující: dostatečný počet činných členů a hasičská technika na pokud možno vysoké úrovni. A to nebyla nikdy snadná záležitost. Např. v říjnu 1929 obec vyčleňuje z rozpočtu 30.000,- Kčs na zakoupení nové stříkačky. V dubnu 1930 si bere u zdejší Občanské záložny půjčku 50.000,- Kčs, aby tuto stříkačku, která měla původně stát 47.000,- Kčs a stála s příslušným vybavením 63.000,- Kčs, mohla zakoupit. Nemalou starost dělalo obci i sboru vhodné umístění této techniky včetně péče o ni. Tento problém byl vyřešen výstavbou nové hasičské zbrojnice na bývalém cvičišti DTJ v r. 1965. 

 

V rámci obce působí od 1. května 1992 Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE)

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické je křesťanská organizace sociální, zdravotnické a výchovně vzdělávací péče, jejímž posláním je služba a pomoc člověku v nouzi. Zařízení slouží lidem, kteří se neobejdou bez pomoci druhých pro stáří, nemoc, postižení, krizovou životní situaci, pečuje o opuštěné děti, problémovou mládež a děti s kombinovaným postižením, které vzdělává ve speciálních školách. Diakonie je samostatnou, nestátní, neziskovou, veřejně prospěšnou organizací s cílem sloužit podle svých možností všem potřebným z církve i celé společnosti, věřícím i nevěřícím.

 

Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně působí jako církevní právnická osoba v Plzeňském kraji. Poskytuje podporu a doprovázení lidem se specifickými potřebami v oblasti vzdělávání, práce, využívání volného času, osobní péče, v kontaktu s institucemi a uplatňování svých práv. Speciální programy, které Diakonie Radost průběžně realizuje:

 • - Domov pro těžce poškozené děti a dospělé Na Radosti
 • - Chráněné bydlení Merklín a Soběkury
 • - Dílny pro handicapované v Merklíně, Soběkurech a Klatovech
 • - Respitní péče
 • - Pečovatelská služba v Merklíně a okolí

 

Obětavá práce, v současné době jedenatřicetičlenného kolektivu, si získala za dobu svého působení obdiv a úctu občanů za trpělivou péči o naše handicapované spoluobčany. Právem proto je jejich práce vysoce hodnocena a stále více známa i mimo rámec regionu. Spolupráce mezi Diakonií a obcí Merklín je bezproblémová a oboustranně výhodná.

 

Středisko Diakonie na Radosti Středisko Diakonie na Radosti

 

 

Za dosahované výsledky si Diakonie, středisko Radost zaslouží veřejné poděkování. Totéž platí i o ZŠ speciální ČCE, která má právní subjektivitu. Z velkého počtu získaných ocenění uvádíme alespoň poslední, "Cenu kvality v sociální péči za rok 2005" pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením udělená redakcí časopisu Sociální péče. Přejme Diakonii mnoho úspěchů při realizaci dalších zajímavých plánů v příštích obdobích. Po roce 1945 vyvíjely činnost ještě následující organizace:

 • Československý červený kříž, který po roce 1990 ukončil činnost.
 • Svazarm, branná organizace se zaměřením na sportovní střelbu a oblast motorismu. Rovněž ukončila činnost. Částečně ji nahrazuje organizace AVZO.
 • Český svaz zahrádkářů - také již nepracuje.
 • Český svaz včelařů - je stále aktivní ve své činnosti, nesmírné přínosné v rámci péče o přírodu a životní prostředí.
 • Český svaz žen - aktivně působí v charitativní oblasti organizováním sbírek upotřebeného šatstva, obuvi a dalších věcí pro Diakonii ČCE. Tato činnost se díky jim stala velice populární a ročně se tak získá plné nákladní auto užitného materiálu využívaného k humanitárním účelům do různých krizových oblastí světa. Nelze opomenout ani výrazný podíl při organizování mikulášských nadílek, Dne dětí a v oblasti kulturní.

   

  Bohužel musíme konstatovat, že dlouholetí stárnoucí členové velmi těžko za sebe získávají nástupce a některé organizace bojují s holou existencí, kterou navíc limituje i nedostatek finančních prostředků.

   

  Nejnovější aktivitou je pořádání pravidelných výstav bonsají a čarověníků v atriu budovy OÚ - zámku, které organizují jejich pěstitelé z celé republiky. Výstava je respektována nejen pěstiteli, ale celou veřejností, na čemž má významnou zásluhu p. Karel Vošahlík.

   

  Výstava bonsají a čarověníků Výstava bonsají a čarověníků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

klikni pro zvětšení obrázku