Obec Merklín
Merklín u Přeštic

Poslední volební období

Dne 1. a 2.11.2002 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Kandidovaly tři strany. Voleno bylo patnáctičlenné zastupitelstvo. Z 804 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 490, tj. 60,94 %. Ve volbách získalo Sdružení nezávislých kandidátů "Merklín 2002" osm mandátů a Sdružení nezávislých 7 mandátů. Na ustavujícím zasedání ZO byl zvolen starostou ing. Vlastislav Suchý a místostarostou Josef Baumruk. Byla zvolena rada a pověřena ustavením dvou výborů a komisí.
 

Hlavní úkoly ZO po převzetí funkcí:

 1. získání dotace pro stavbu "Domu s pečovatelskou službou" (DPS)
 2. odstranění hlavních povodňových škod,
 3. ukončit opravy komunikací po plynofikaci včetně kolaudace,
 4. zajistit aktivaci plyn. přípojek pro závěrečné vyhodnocení dotované akce,
 5. zajistit kolaudaci všech etap obecního vodovodu,
 6. získat finanční prostředky pro plnění volebního programu,
 7. vytýčení stavebních parcel pro novou zástavbu a vybudování inženýrských sítí.

 

Plnění:

 1. dotace na DPS ze "Státního fondu rozvoje bydlení" získána 16.12.2002;
 2. oprava odtokového koryta od bezpečnostního přelivu rybníka, opěrné zdi u Merklínky a získání dotace pro místní občany z čp. 57, 61, 125;
 3. kolaudační rozhodnutí vydáno v dubnu 2003;
 4. probíhalo až do listopadu 2005, v lednu 2006 odesláno na SFŽP závěrečné vyhodnocení akce se splněním požadovaných kritérií;
 5. kolaudační rozhodnutí na obecní vodovod vydáno v červenci 2003;  
 6. na základě výběrového řízení podepsána úvěrová smlouva s ČSOB a získán úvěr za výhodných podmínek;
 7. vytýčeno 16 stavebních parcel a vybudovány inženýrské sítě (kromě kanalizace).

 

A. Hlavní akce v oblasti výstavby:

 1. Dům s pečovatelskou službou (DPS).
 2. Bytový dům o čtyřech bytových jednotkách.
 3. Zámková dlažba v horní části náměstí a chodník u čp. 63 a 131 včetně úpravy kanalizace.
 4. Distribuční síť NN, výměna rozvaděče, zokruhování sítě, připojení DPS a 4 b.j.
 5. Chodník a stráň za kostelem.
 6. Technická vybavenost pro DPS a 4 b.j.
 7. Ulice "Sadová" - distribuční síť NN, plynofikace, veřejné osvětlení, místní rozhlas, vodovodní řad.
 8. GO komunikace na náměstí od čp. 44 k čp. 48. 
 9. Plynofikace části obce Kloušov.
 10. Rekonstrukce objektu čp. 145 na malometrážní byty.
 11. Místní komunikace ulice U Vodárny.
 12. Nová čerpací stanice PHM.

 

B. Projekty a dokumentace:

 1. Zpracování dokumentace a projektová příprava akcí včetně stavebních povolení a žádostí o dotace ad A.
 2. Projektová příprava na přístavbu tělocvičny u ZŠ II. st.
 3. Kanalizace a ČOV - I. etapa - projekt a územní rozhodnutí.

 

Celková výše investičních nákladů dosáhla částky 38.425.238,- Kč.

 

Zastupitelstvo obce začalo čtvrtletně vydávat "Informační zpravodaj", kterým informuje občany obce písemnou formou o své činnosti a událostech v obci. Vydávání zpravodaje má kladnou odezvu, je na přání bývalých merklín. občanů rozesílán řadě našich rodáků.

 

Zajímavosti:

 • - pokračování v tradičních setkáních občanů obou Merklínů (od r. 1995);
 • - referendum "O přistoupení ČR k EU" (2003), účast 55,8 % zapsaných voličů, pro vstup 76,7 %;
 • - 120. výročí založení SDH v Merklíně (2004);
 • - výstava bonsají každoročně o merklínské pouti (od r. 2004);
 • - oslava 60. výročí osvobození naší obce americkou armádou;
 • - 14. výročí od založení "Diakonie ČCE - středisko Radost";
 • - každoroční memoriál Josefa Kobzy;
 • - rozpočet obce dosáhl v r. 2004 výše 24.626.000,- Kč;
 • - počet obyvatel: 1021 

  pecdumDům s pečovatelskou službou a 4 bytové jednotky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

klikni pro zvětšení obrázku