Obec Merklín
Merklín u Přeštic

Plán rozvoje obce Merklín

PROM - plán.docx (6.92 MB)

Strategický plán rozvoje Obce Merklín je základním plánovacím dokumentem obce zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Plán je zpracován do roku 2030. Formuluje základní směry rozvoje obce a fungování v návaznosti na rozvoj celého regionu. Je hlavním podkladem pro zpracování rozpočtu, přípravu projektů a rozhodování zastupitelstva. Umožní obci naplňovat vizi obce a postupně realizovat její dlouhodobé cíle, přispěje k lepší koordinaci aktivit a zájmů různých subjektů působících v obci. Měl by zlepšit komunikaci mezi samosprávou, veřejností a podnikateli.

Tento dokument je dokumentem rozvojovým, což znamená, že jeho základním posláním je sloužit k rozvoji naší obce. Dobře sloužit ale bude jen v případě, že bude živým dokumentem, že sám bude rozvíjen, doplňován a pozměňován dle aktuální situace, potřeb, fiskální politiky našeho státu a z toho vyplývajících finančních možností obce. Jedná se o dokument dlouhodobý, který stanovuje vizi směřování obce na příštích deset let, takže překračuje volební období zastupitelstva. Proto byl koncipován tak, aby reflektoval zájmy co nejširšího okruhu obyvatelstva.

Strategický plán rozvoje obce byl vypracován v souladu s Metodikou tvorby programu rozvoje obce vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj dne 31.1.20141.

Plán vychází z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých stránek obce a jejích rozvojových příležitostí, jakož i identifikace existujících rizik.

Rovněž tak Územní plán a jeho změny budou vycházet ze Strategického rozvoje Obce Merklín – jako nadřazeného dokumentu.

Strategických cílů je opravdu hodně a jsou nesmírně náročné. Před současnými a budoucími zastupiteli obce stojí tedy mnoho práce, nelehkých úkolů a rozhodování. Pevně věřím, že se podaří dosáhnout realizace těch nejdůležitějších cílů.

                                                                                                            Ing. Jana Nováková

                                                                                                                      starostka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

klikni pro zvětšení obrázku