Obec Merklín
Merklín u Přeštic

Politický převrat v roce 1989

K zásadní změně v dosavadním politickém vývoji země, k mocensko politickému zvratu, který mnozí politici a historici nazvali "sametovou revolucí", došlo v listopadu 1989. Tehdy, i pod nemalým vlivem událostí v sousedních zemích, došlo k širokému masovému vystoupení občanů a mládeže proti dosavadní politické moci, reprezentované prostřednictvím Národní fronty Komu-nistickou stranou Československa. Nově vzniklé "Občanské forum", vytvořené již 19. listopadu v pražském Činoherním klubu a složené ze zástupců různých občanských iniciativ v čele s Václavem Havlem, začalo, podporováno množstvím lidí v ulicích a na náměstích, jednat s představiteli stávajícího režimu o předání politické moci tak, aby se předešlo možným násilnostem či krvavým střetům. Počátkem prosince odstoupil dosavadní prezident Gustav Husák a 29.12. byl zvolen prezidentem Václav Havel. Politické vítězství opozice i politická prohra komunistické strany byly jednoznačné.

V Merklíně bylo Občanské forum založeno 24.11.1989. V prosinci byla dvě veřejná shromáždění občanů v sále místní sokolovny, kde se občané vyjadřovali k programu OF. Zároveň byla požadována změna ve složení poslanců MNV, odpovídající změně politické situace. Od 1.3.1990 odešlo 6 volených poslanců a doplněno 6 zástupci dle návrhu OF. Dne 9.6.1990 proběhly parlamentní volby, voleb se zúčastnilo 666 z 686 zapsaných voličů. Výsledky ukázaly, že nejvíce hlasů v naší obci obdrželo OF, po něm KSČ a strana zemědělská.

Dne 24.11.1990 proběhly dle zákonných úprav volby do obecních zastupitelstev. Do komunálních voleb kandidovaly strany (OF, KSČ, Československá strana zemědělská), Sdružení nezávislých kandidátů a jeden nezávislý kandidát. Zvoleno bylo 15 členů nového zastupitelstva obce, a to za: OF - 5 členů, Sdružení nezávislých - 5, KSČ - 4, Strana zemědělská - 1. Starostou zvolen Josef Liška (nezávislý), místostarostou Adolf Vydra (KSČ). V tomto volebním období došlo k podstatným změnám v oblasti majetkoprávních vztahů s ohledem na privatizaci a restituční zákon. Po ukončení činnosti OPS Přeštice byla jeho činnost v Merklíně nahrazena soukromými provozovnami. Stejně tak v oblasti obchodu a ostatních služeb. V listopadu 1992 zemřel Adolf Vydra, místostarosta obce a jeho funkci převzal ing. Jan Nozar.


Ve volebním období provedeno:

 • - postavena nová samoobslužná prodejna potravin (1990),
 • - zřízeno hřiště na softball na bývalém fotbalovém hřišti (1991).

  Zajímavosti:
 • - otevřeny restaurace: hotel Kohout, u Kovandů, V Podzámčí,
 • - 1.5.1992 zřízení Křesťanského střediska Diakonie ČCE "Radost",
 • - přidružená výroba v bývalém pivovaru jako součást Západočeských mlékáren, a.s.,
 • - družstevní prodejna smíšeného zboží,
 • - družstevní prodejna masa a masných výrobků,
 • - otevření rekonstruované cukrárny,
 • - od 1.2.1993 placená funkce tajemníka: Josef Vacík
 • - počet obyvatel: 1993 - 1108 

  Dne 18. a 19.11.1994 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Byla pouze jedna kandidátní listina "Sdružení nezávislých kandidátů" s třinácti kandidáty. To ovlivnilo volební účast a z 821 zapsaných voličů hlasovalo pouze 380 voličů, tj. 46 %. Bylo zvoleno 13 členné zastupitelstvo. Starostou zvolen Václav Mikuláš, místostarostou Václav Švejda.


  Ve volebním období provedeno:
 • - generální oprava kostela sv. Mikuláše a oprava márnice,
 • - oprava a přemístění soch svatých před kostelem,
 • - rozšíření vodovodního řadu, úpravna vody,
 • - čerpací stanice a nový vodojem,
 • - rekonstrukce ulice Luční.

  Z ostatních akcí:
 • - rekonstrukce pekárny v Družstevní ulici

  Zajímavosti:
 • - objekt býv. pivovaru pronajat firmě J+V Hradiště (dřevovýroba),
 • - rozpočet obce v r. 1996 - 5.600.000,- Kč,
 • - počet obyvatel: 1994 - 1090, 1997 - 1043,
 • - parlamentní volby v obci s účastí 74 % voličů vyhrála ČSSD před ODS a KSČM (1996).

   

  Dne 13. a 14.11.1998 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Byla opět pouze jedna kandidátní listina "SNK" s patnácti kandidáty. Voleb se zúčastnilo 253 občanů ze 708 zapsaných voličů, tj. 35,7 %. Bylo zvoleno patnáctičlenné zastupitelstvo obce (12 z Merklína, 3 z Kloušova). Starostou zvolen Václav Švejda, místostarostou Antonín Tomíšek. Po dlouhotrvajících deštích byla v srpnu 2002 ČR zasažena povodněmi. Dne 7.8. byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity i na Merklínce. Situace se postupně zhoršovala. 12.8. dochází ke smetení provizorního koryta na hrázi a přitékající zvětšený proud vody postupně narušuje komunikaci. 13.8. se protrhla hráz rybníka Kačerna a dochází ke zvýšení hladiny vody v Kloušově, k zatopení luk a sklepů. Byla provedena částečná evakuace obyvatelstva z ohrožených lokalit. Došlo ke značným škodám na rod. domech především v ulicích: U Jezera, Arbesova, Na Písku, u mostu v Sokolské a v Kloušově u Merklínky. Povodně způsobily nesplnění plánu termínu plynofikace a došlo k potížím při zajištění předčasného termínu užívání. Konečné úpravy místních komunikací byly provedeny až v r. 2003, kolaudace v dubnu.


  Ve volebním období provedeno:
 • - oprava fasády ZŠ I. st.,
 • - oprava sochy sv. Gotharda,
 • - rekonstrukce části chodníků v ulicích Sokolská a 1. máje,

- plynofikace obce v rámci "Sdružení obcí".

 

GothardSocha sv. Gotharda po opravě

 

Z ostatních akcí:

 • - rekonstrukce lihovaru novým vlastníkem,
 • - výstavba tenisových kurtů (2000).

  Zajímavosti:
 • - předčasné parlamentní volby s účastí 70,7 % voličů,
 • - uzavření pekárny (1999),
 • - založení organizace AVZO (2000),
 • - rozpočet na r. 2001: 10.300.000,- Kč,
 • - počet obyvatel: 2001 - 1020. 

   

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

klikni pro zvětšení obrázku